ბიძერი - ქართული სლენგის ლექსიკონი
0

პურის რიგი

ადგილი სადაც სხვადასხვა ფენის საზოგადოება ხვდებოდა ერთმანეთს საუბრობდნენ სხვადასხვა თემებზე ასევე შესაძლებელი იყო მისი დაკავება

პურის რიგში გავიცანი
პურის რიგი დამიკავე

0

გამრეცხე

წარწერა რომელსაც ხშირად შეხვდებით მსუბუქი ავტომანქანების მინებზე რაც მიანიშნებს იმაზე რომ ესა თუ ის მანქანა იმდენად გასარეცხია რო მასზე სიტყვა გამრეცხე გამოისახა (ეს სასწაულია ერო)