0

კარგის ტრაკი

ეკუთვნის ადამიანს (ნათესავი, მეგობარი, მოყვარე...), რომელიც კარგად არის განწყობილი შენ მიმართ და რომელსაც მოგიტ*ნავენ იმ შემთხვევაში, თუ ამას დაიმსახურებ.

- შენ მოგიტ*ნავ კარგის ტრაკს!

0

თესლის ბიდონი

თესლით სავსე ბიდონი (ლითონის ჭურჭელი), რომელიც ძირითადად გამოიყენება სალანძღავად, შეურაცხოფის მისაყენებლად. აღსანიშნავია ისიც რომ არ ვიცით ვის/რის თესლზეა საუბარი (ადამიანის, ცხოვრელის თუ ფრინველის).

- შე თესლის ბიდონო!!!

0

თესლის ბიდონი

თესლით სავსე ბიდონი (ლითონის ჭურჭელი), რომელიც ძირითადად გამოიყენება სალანძღავად, შეურაცხოფის მისაყენებლად. აღსანიშნავია ისიც რომ არ ვიცით ვის/რის თესლზეა საუბარი (ადამიანის, ცხოვრელის თუ ფრინველის).

- შე თესლის ბიდონო!!!

0

გავატყანი

გამოიყენება მაშინ, როდესაც რაღაც იშვიათი წარმომავლობის საგანი აღმოაჩინე, ან ვინმე ნაცნობი შემთხვევით სადმე შენიშნე და გამოელაპარაკე.

- იმ დღეშ შენი დეიდაშვილი გავატყანი საცხობის რიგში.