0

ბაქოზე კი არ არის შეერთებული

სიტყვათშეთანხმება გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესც ვინმე იყენებს შენ მიერ შეძენილ სერვისს ( ძირითადად ტელეფონის სალაპარაკო დროს), მოუწოდებს ნამუსის გამოჩენისკენ და აღნიშნული ქმედების შეწყვეტისკენ.

-მოიტა, კიდე დამარეკინე!
-შეჩემა, ბაქოზე კი არ არის შეერთებული...

0

თუ გინდა შეეცი

ტერმინი (სიტყვათშეთანხმება) გამოიყენება ისეთ დროს, როდესაც რაიმე საგანზე ან ინდივიდზე მოქმედების დროს მაქსიმალური ძალისხმევის მიუხედავად სასურველ შედეგს ვერ იღებ.

-რა ქენი გაასწორე შეცდომა?
-არ სწორდება და თუ გინდა შეეცი..

0

თავის დის ტრაკით

სრული სერვისი, მომსახურება.

-რა ქენი, დაითრიე ბინა?
-კი, ყველაფერი შედის 3-ჯერადი კვებით და თავის დის ტრაკით.