0

ქსბს

90-იან წლებში და უფრო აქეთაც, გამოიყენებოდა ფრაზა რომელიც მიანიშნებდა იმას რომ მეგობრებს შორის ვიღაც ძალიან იცემებოდა.

ქსვს

0

ქსბს

90-იან წლებში და უფრო აქეთაც, გამოიყენებოდა ფრაზა რომელიც მიანიშნებდა იმას რომ მეგობრებს შორის ვიღაც ძალიან იცემებოდა.

ქსბს