1

ნეტა *ლე არ იყო

გამოიყენება ძმაკაცის წინააღმდეგ, მის მიერ გამოთქმული აზრის ან შეხედულების ჩასახშობად.(თუნდაც გეგმის)

-ნახე რა ნაშა გაეძრო
-ნეტა *ლე არ იყო

0

სხვაგან მოხვდით

უნივერსალური ფრაზა რომლითაც არა მხოლოდ იმათ არიდებს თავს ვინც შეცდომით რეკავს არამედ იმათაც ვისთანაც ლაპარაკი არ გსურს ტელეფონზე.

-გივი მინდოდა
-სხვაგან მოხვდით

0

აბა ერთი პასპორტი გვანახე

მამის ძმაკაცების ერთ-ერთი საუკეთესო ფრაზა,გამოიყენება თავშეყრის ადგილებზე(უმეტესწილად სუფრაზე).მიზნად ისახავს თავიანთი ძმაკაცის შვილის(ბიჭის) ინსტრუმენტის ამოღებას და შეფასებას.

-აგე მოვიდა ჩემი ბიჭი
-აბა ერთი პასპორტი გვანახე