0

განდონა ბავშვი

იგულისხმება მაგარი თესლი ბავშვი რომელიც სულ გაიძვერულად ვიღაცას რაღაცას უჩალიჩებს ან ჩალიჩობს

ნახე რა გაუჩალიჩა? მაგარი განდონა ბავშვია