0

გაადი

სიტყვა გააჯ*ვის შემცვლელი როდესაც, საზოგადოებაში წამოგცდება და საბედნიეროდ ასწრებ გადაკეთებას.

-წამო რა
-აუ დავაი გაადი რა