0

ეგრე ბერებსაც აქვთ შეკრული თმები

გრძელთმიანი თინეიჯერი ბიჭის მთავარი არგუმენტი ღიპიანი მამის წინააღმდეგ,როდესაც მამა ქართულ-ქრისტიანული სულისკვეთების ჩანერგვით აიძულებს ბავშვს რომ თმები აღარ შეიკრას.

“აუ საქართველო რაშუაშია,ბერებსაც შეკრული თმა არ აქვთ?”

0

გაბახვა

სიტყვა,რომელიც გამოხატავს გოგოსთან სექსუალური კავშირის დამყარების მაღალ ხარირსხს.ესეთი კავშირები ძირითადად ბიჭის ინიციატივითაა შემდგარი.

-გუშინ ის გოგო გავბახე მაშინ რო ვეჩალიჩებოდი.