0

ლაშას მამა

სუბიექტი რომელიც არ ჩანს მაგრამ გამოუვალ სიტვაციაში სულ შენ გვერდითაა

ლაშას მამა გარდაიცვალა და მერე გადმოგირეკავთ

0

სხვა რამე

გამოიყენება ძირითადად ვალის გადსახდელად . იმ სიტვაციაში როდესაც ეროვნული ვალუტა უფასურდება.

ფულის მაგივრაც სხვა რამე რომ შემოგთავაზო და ა.შ

0

ცხვარი აქ გამობმული

აღნიშნული ტერმინი გამოიყენება ძირითადად 70 წელს გადაცილებულ ადამიანებში , მათი სიკვდილის პერიოდის მოახლოების ჟამს

რაღადროს ამის ეგეთებია ცხვარი ან თუ უფრო მძიმე სიტვაციაა ფარა ყავს გამობმული