0

რა უბნელი ხარ ბრატ?!

ფრაზა, მიმართვის ფორმა, ნავარაუდევია, რომ იგი სათავეს იღებს 90-იან წლებში. ფრაზა მეტწილად გამოიყენება, ახალ გაცნობილებს შორის ან საქმის გარჩევაში, ე.წ. "რაზბორკაში", რა დროსაც დიალოგის მონაწილეთაგან ერთ-ერთი ცდილობს საკუთარი თავის უკეთ წარმოჩენას.

-ზდაროვა ბრატ
-გაუმარჯოს
-რა უბნელი ხარ ბრატ?!