0

ყომარბაზი

ადამიანი რომელიც ქორწილში იმისთვის დადის (მიუხედავად იმისა არის თუ არა დაპატიჟებული) რომ სეკაში უცნობ ადამიანებს ფული მოუგოს.

გამოდი ბუხუტ, დაანებე თავი აგი ყომარბაზია კარტს აწყობს! მართლა ბიჭოო? უ, ამისი ჩუმელა დედაკი გავღერძე ჰაერში

0

მეპირე

ქალი, რომელსაც მოწონს ორალური სექსი მაგრამ ეს პარტნიორმა გაუბაზრა და კაცების მთელი მასა ჩუმად მეპირეს ეძახის

ვაა რა მაგარი ქალია არ აჯონდო? უჰ, მაგას პირში მივეცი!

0

დაზამასკდა

ადამიანი რომელმაც ერთი ჯიბე ფული წააგო მაგრამ უნდა რაც წააგოს რომ ამოიღოს და ბებიასაც კი წაართმევს უკანასნელი პენსიის კაპიკებს

ბებო, ბებო შენი ლამაზი თვალების ჭირიმე ოცი ლარი მომეცი ნასკები დამეხა და