0

მოუჭირა

შეეშინდა, პირდაპირი მნიშვნელობით საჯდომის კუნთების დაძაბვას ნიშნავს..

გამოიყენება მრავალი განხრით

0

სტროგი - 500

ჯოკრის თამაშისას მოტყუების, კარტის დამალვის ან რაიმე წესებგარეშე ქმედების განხორციელების აღმკვეთი და დამსჯელობითი ზომა ქულის დაკლების სახით..

კარტებში მიყურებს, სტროგი მოუშალე..

0

მეშოკშია

ეს სიტყვა გამოხატავს მომწყვდევას, გამოუვალ მდგომარეობაში ჩაგდებას..

მეშოკში მყავს, გააკეთებს..

0

პაკეტი ბაზრები

გამზადებული სტანდარტული ტექსტები რაიმე სიტუაციის აღწერისას ან თავის გასამართლებლად

არ გინდა ეს პაკეტი ბაზრები..