0

სიბრძნე მოჯვა

აღნიშნული ფრაზას გამოიყებენ იმისთვის რომ გააგებინონ პირს თუ როგორი ყ*ეობა თქვა

როდესაც შენი მეგობარი მაგარ ყ*ეობას სიბრძნეს იტყვის