0

გაქინძვა

ძმაკაცების საუბრის დროს გამოყენებული ფრიად სატრაბახო სიტყვა, რომელიც წინა ღამით გოგოსთან ჩადენილ გმირობას ასახავს.

-ჰა რაქენი შეჩემა გუშინ?
-რავი, მაგრად მივქინძე.

0

დაზადნე??

ქართველი ბიჭის მიერ კამათისა და დავი-დარაბას დროს, ქედმაღლური ტონით ნათქვამი სიტყვა, მიჩუმებული შეყვარებულის უფრო გასაბრაზებლად.

- ჰა დაზადნე?? ხოდა ეგრე..

0

შოვნააა??

ჰაერში ნასროლი კითხვა, რომელიც პასუხს არ საჭიროებს და რომელიც გაოცებისგან აღმოხდება ადამიანს ერთად თავმომყრილი გამოუსადეგარი საგნების დანახვისას.

- რაიყოო შოვნაააა??
- შიება რენო?? (მეგრული ვარიანტი)