0

აყლისთავება

სიტყვა, რომელიც გამოიყენება რაიმე უბედური შემთხვევის აღსაწერად.
თუმცა ხშირად ამ სიტყვას რაიმე პატარა ინციდენტის გასამაღალფარდოვნებლად იყენებენ.

-აუ, ბიჭო გუშინ წავიქეცი.
-ეგ რაარი იმდღეს ველოსიპედით ავყლისთავდი.