ბიძერი - ქართული სლენგის ლექსიკონი
0

გაადი

უმეტესად ხმარობენ გოგონები, რომლებსაც სიტყვა გაა*ვის თქა არ სურთ

გაადი რა ბიჭო ნუმქაჩავ თმაზე.