0

ეული სნეული

ზრდილობიანად გამოხატვა იმისა რომ არავინ გაძლევს

_რაშვები
_რავი ვაგდივარ ეული სნეული