0

ფეხი მიეცი

ამ სიტყვაში ძმაკაცი(მეგობარი) გულისხმობს თავის ძაღლს,
რომელიც ჩვეულებრივზე მეტად აღზნებულია და დაწყნარების
მიზნით მეგობარი შენ ფეხს სთავაზობს მას.

ყველა ცენზურა დაცულია