0

შენ ხარ?

ძირძველ მეგრუЛь ენაზე ნიშნავს "ალო"-ს

- გამარჯობა, სასწრაფო დახმარების ცხელი ხაზი გისმენთ.
- შენ ხარ? გამარჯობა.

0

შენ რომ გინდა, მე არ მინდა?

ძირძველ კოლხურ ენაზე - რაიმე ნივთის წართმევის წარმატებით განხორციელებული მცდელობის, საკმაოდ სუბიექტურად გამართლებული არგუმენტი.

- რატომ მოგცე ჟუაჩკა, მეც რომ მინდა?
- კი მარა, შენ რომ გინდა, მე არ მინდა?

0

მოხიბლ'ულ'ი ვარ!

მეგრულ ენაზე - გაცნობით გამოწვეული პოზიტიური/ფორმალური ემოციის გამოხატულებაა, რომელიც
დარბილ'ებულ'ად მოძრავ ყბათა ერთობლიობივი ამოძახილით წარმოიქმნება და აღიზიანებს შუა ყურს.

- სალამი, სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა.
- მოხიბლ'ულ'ი ვარ ბატონЬი (მეგრ. იგივე ბატონო. რუსული ანო - ь (მიაგკი ზნაკი) ხაზს უსვავს მეგრული ენის სინაზესა და სინატიფეს.