ბიძერი - ქართული სლენგის ლექსიკონი
0

ელჭიპიტი

მოაშორეთ ეს ელჭიპიტი

ქართველი პარლამენტარების ტერმინი არატრადიციული ორიენტაციის ადამინების მიმართ