0

1121

გამოიყენება, როგორც თურქებთან სიტყვიერი დავის უკანასკნელ საშუალებად. ამ თარიღის წარმოთქმის შემდეგ თურქი ავტომატურად მარცხდება

-haha you suck
-1121 1121 1121

0

ჩადიხართ?

ავტობუსით მგზავრობისას ხნიერი მდედრებისგან ხშირად მოისმენთ ამ კითხვას. გამოიყენება კარებთან ადგილის დასაკავებლად. უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში შედეგი იგივეა, როგორც დადებითის შემთხვევაში.

-ჩადიხართ?
-კი
-გამატარე შვილო მაშინ

0

ფულს დედა მოგცემთ

გამოიყენება 5-15 წლის ბავშვების მიერ მაღაზიაში რაიმეს საყიდლად. ხშირ შემთხვევაში დედა ამ საქმის კურსში არაა.

-5 ლარი შვილო
-ფულს დედა მოგცემთ