0

სად წვიმდა?

შეკითხვა დაესმის ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირს, აწ უკვე განვლილი ღონისძიების ლოკაციის დასადგენად.

-სად წვიმდა?
-ძმაკაცის ბებიის გასვენებაში.