0

ღმერთმა იცის რას ვჭამთ !

წინადადება რომელიც გამოიყენება საშუალო და ასოკავნ ადამიანებში ,მათთვის საკვები იყო ბუნებრივი მხოლოდ კომუნისტების დროს!
როდესაც სუფრასთან სალაპარაკო მოურჩათ და ახალგაზრდა თაობას უყვებიან თუ რა გემრიელი საკვები იყო მაშინ !

აი მაშინ იყო თუ იყო საჭმელი ნატურალური და გემრიელი თორემ,ეხლა ღმერთმა იცის რას ვჭამთ !!
ან
ვინმე თუ მოიწამლა საკვებით !

0

შეჩემის ტრამპა ცუმპა

გამოიყენება იშვიათად,გამოიყენება კამათის დროს ყველაზე ხშირად,ხაზს უსვამს მთქმელის ჭეშმარიტებას !

აბა მე რას გეუბნებოდი შეჩემის ტრამპა ცუმპა!!?

0

ფორისდამპალ

ინგლისური სიტყვა for example და ნიშნავს (მაგალითად)
ხმარობენ არასწორი თარგმნის დროს ,
ფართოდ გამოიყენება ქართულ სპორტში :)

you have to be there ფორისდამპალ