0

ტუტუცი

ძველად ტუტუცობა ერთგვარი საქმიანობა იყო და უწოდებდნენ იმ ადამიანებს ვინც მეფეს ყვერებს ფხანდა

ეს მეფის ტუტუცია