0

გადავიწიოთ კაცო, ადგილის მეტი რა არის?

მარშუტკის მძღოლის რეპლიკა მაშინ, როცა ყველა ცალ ფეხზე დგას და ლამისაა ახალი სიცოცხლე(ები) ჩაისახოს სრულიად უცხო პიროვნებასთან

-გადავიწიოთ კაცო, ადგილების მეტი რა არის?
-სად გადავიწიოთ თავზე დავასხდეთ ერთმანეთს?