0

ზმბრდნა

შეძახილი, რომელსაც იყენებენ ძირითადად მაშინ, როდესაც ადამიანთან დიალოგში პირმა რაღაც ვერ გაიგო

- ამირსპასალარია?
- ჰა?
- ზმბრდნა

0

იმდენი შენი დედის *ნებისმიერი ორგანო* მოვტყან

მრავალფუნქციური გინება, რომელსაც უმეტესად ბაბუების თაობა იყენებს

- გაიგე რა მოხდა გუშინ?
- აბაა, ამათი დედის ძუძუ მოვტყან

ალერსი/ძუძუ/თვალი/პირი/ტრაკი/კეთილები ყველაზე ხშირად გამოყენებადი სიტყვებია ამ ფრაზის გამოყენებისას.