0

ბოზი'ს'შვილი ვიყო

ფრაზა "ბოზიშვილი ვიყოს" კიდევ უფრო აღმატებული ვერსია. გამოიყენება მაშინ, როდესაც ადამიანი იმდენად დარწმუნებულია საკუთარ პოზიციაში, შეუძლია არა საკუთარ, არამედ თვით დედის პატიოსნებაზეც დადოს თავი. ასო "ს"-ს ჩამატებით, ფრაზა უტყუარი არგუმენტის სტატუსს იძენს.

.

0

გაგატყანი

ერთი ადამიანის მიერ მეორეს მხილება, ძირითადად იხმარება მაშინ, როდესაც სხვას განზრახვას მივუხვდებით და ჩვენი თავით კმაყოფილების გამოხატვა ხმამაღლა გვსურს.

"ჰა ეხლა, ხო გაგატყანი რასაც ფიქრობდი!"