0

ქრინჯი

როდესაც პიროვნების საქციელი ან მდგომარეობა სხვა ინდივიდუალებში იწვევს სირცხვილის/დისკომფორტის განცდას, იმ შემთხვევაშიც კი თუ ამ პიროვნების საქციელს მათზე გავლენა არ აქვს და შორიდან უყურებენ.
(ინგ. cringe)

იმდღეს ნინო საუბრის გაბმას ცდილობდა ჩემთან, ძაან დავიქრინჯე