0

,ჩემ ყლეს

გულგრილობის ერთგვარი უხეში გამოხატულება

-აუ მაგრა მომშივდა
-ჩემ ყლეს

0

კოჭლი შვიდიანი

მასწავლებლების მიერ დაყვედრებული და მათი აზრით მომატებული ნიშანი.

-ჟუჟუნა მას რასმიწერთ?
- პროჭისძირიძე, კოჭლ შვიდიანს გაჩუქებ.