0

უმუშევარი

უიმედობაში ჩავარდნილი და ცხოვრებაზე ხელ აღებული პიროვნება

ბიჭო რას შვები შენ ?
რავი უმუშევარი ვარ