0

სიმართლე თუ მოქმედება არ ვითამაშოთ?

ძირითადად საღამოს პერიოდში წამოყენებული წინადადება, რომლის ავტორიც ჰორმონალური აქტივობის ქვეშ იმყოფება და ამ თამაშით ცდილობს ფარული სექსუალური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას.

.