0

ჰაა და შენი ტოლისა

ბიძების ოღრაშული ხუმრობა რომელიც ძირითადად გამოიყენება გაკვირვებული თანამოსაუბრის გამოსაფხიზლებლად( ძირითადადათ შენიტოლისაში იგულისხმება საპირისპირო სქესის მანდილოსანი რომელიც ასაკით შენი იდწნტურია )

ძია:გველს აწვალებ ხოლმე ?
დაბნეუი:ჰაა?
ძია:ჰა და შენი ტოლისა

0

ადე ადე სადა გძინავს შენი ?!

ძირითადად მიემართება ოჯახის მცირეწლოვან წევრს რომელსაც ესესაა ჩაეძინა

სიტვაცია მანქანაში
ბავშვმა წათლიმა
მამა: ადე ადე სადა გძინამას შენი

0

სწეს საბსნსა

იგულისხმება სასქესო ორგანოს სიგრძე რის მიხედვითაც ძია უთუოდ მიხვდება ქალებში წასაყვანი ხარ თუ არა

სწევს საბანსა
კი
წავდით