0

რასტვარიმი

ეს არის მაგიური სიტყვა, რომელსაც ხშირად შუა ხნის ან ხანში შესული ხალხი იყენებს.

-რომელ ყავას დალევ ნალექიანს თუ...?
-რასტვარიმს