0

ჯერ არა, მაგრამ ველოდები

პასუხი კითხვაზე- მუშაობ?
ეს ფრაზა ხშირად ეკუთვნის ბეზძელნიკს, რომელსაც გოგოსთან უტყდება იმის აღიარება, რომ არ მუშაობს

-მუშაობ?
-აუ, არა, მაგრამ ველოდები რა