ჩვენში დარჩეს - Khvichia Ioane - ბიძერი
0

ჩვენში დარჩეს

საიდუმლოს შესანახი ფრაზა რომელიც სრულად გამოუყენებელია რადგან მეორე დღეს ყველამ იცის საიდუმლო

მოდი ჩვენში დარჩეს
კაი ბაზარი არაა