სუ გალოვკები - ono - ბიძერი
0

სუ გალოვკები

კანაფის ხარისხის უმღლესი მაჩვენებელი.

სუ გალოვკები იყო.