0

ჩაყრა

კანაფის საზომი ერთეული

- რამდენია?
- 3-4 ჩაყრა იქნება.

0

მეშუშე

იმ ადამიანის მშობლის სავარაუდო პროფესია, რომელიც გადაგეფარება და არ გაძლევს საშუალებას უყურო კონკრეტულ ობიექტს.
უმეტესად გამოიყენება შენს და ტელევიზორს შორის მდგომი ადამიანის მიმართ.

მამაშენი მეშუშეა?

0

სუ გალოვკები

კანაფის ხარისხის უმღლესი მაჩვენებელი.

სუ გალოვკები იყო.