0

თესლი

გამოიყენება როგორც დადებით, ასევე უარყოფით კონტექსტში. არცერთ მათგანს ამ სიტყვის მნიშვნელობასთან, რაიმე სახის მცენარეულ თესლთან ან სპერმასთან არანაირი კავშირი არ აქვს

შიძლება შეგვხვდეს როგორც კომპლიმენტის სახით "თესლი მანქანა", "თესლი ზმანი" (ანუ ძერსკი) ასევე ცუდი გაგებით: თესლი როჟა (გაიძვერა, ნაძირალა, გნიდა). მიმართვისას "შენ" იკვეცება და გამოიყენება შემდეგნაირად "შე თესლო"