0

გაკოცო თუ გეშინია?

დღევანდელ ქართულ რეალობაში დამკვიდრებული სიტყვათშეთანხმება, რომლის წარმომთქმელიც ამოწმებს ადრესატის გაბედულობას, იტყვის თუ არა უარს მასთან მისალმებაზე რაღაც ვირუსის გამო

- გაკოცო თუ გეშინია?
- მოდი კაცო, რა მეშინია