0

მუხლებზე დაჯმა

შეყვარებულ წყვილ შორის კარგი ურთიერთობა როდესაც ერთმანეთთან შუტკა აქვთ

-როგორა ხარ სიხარულო?
-მოდი მუხლებზე დამაჯვი