0

წყალთოვა

წყალთოვა ანუ წყალიც და თოვაც, რომელიც ძირს არ დებს.

აჰ, წყალთოვაა გარეთ არ დადებს