0

პაბჯი

თამაში რომელსაც საქართველოს მოსახლეობის 40 პროცენტი თამაშობს

ლუკსონ რა შვები შევიდეთ პაბჯი?
კაი შემო

0

წყალთოვა

წყალთოვა ანუ წყალიც და თოვაც, რომელიც ძირს არ დებს.

აჰ, წყალთოვაა გარეთ არ დადებს