0

სიკო

სიტყვა "სირის" მოფერებით-კნინობითი ფორმა.
სიკო ასევე ეწოდება პრეზერვატივს.

"უუუუ, რა სიკოა!
სიკო, სიკო, შე ბოზის ტრიკო".

შემოგევლეთ <3