0

დაითესე

გაიქეცი, მოძუძგე, მოცოცხე.

"ძაღლები! ძაღლები! დაითესეთ!"