0

წავიზაკუსკოთ

შემოსულია რუსული ენიდან, სიტყვა "ზაკუსკიდან".
აღნიშნავს წახემსებას, თოხლაობას.

"წამო, მაგარი მშია, რამე წავიზაკუსკოთ"