0

თოხლაობა

შემოსულია ებრაულიდან, სიტყვა "თოხლიდან". ნიშნავს ქეიფს, შარაფობას, ჭამას.

"წამო , ვითოხლაოთ რა!"