0

საკრაოტე

ითქმის დიდად აღმაგზნებ და სექსუალურ ქალზე.
კრაოტი - ბარბარიზმი, პირველწყარო - "кровать" ანუ, საწოლი.

"ნახე, რა საკრაოტე ვინმეა!"