0

გაგინარჭყავ მაგ ბიდონივით თავს

ფრაზა ეკუთვნის მასწავლებელს და გამოიყენება შედარებით დიდი თავის მქონე მოუსვენარი, ცელქი მოსწავლის მიმართ, მისი გალახვის სურვილის გამოსახატად.

დევდარიანი, დაეგდე თორემ გაგინარჭყავ მაგ ბიდონივით თავს!