ჩეპე - დავით სიამაშვილი - ბიძერი
0

ჩეპე

პერმანენტული არეულობა ორ მხარეს შორის უთანხმოების ნიადაგზე.

- აუ სმნ ჩეპე გაიჩითა, ვერ გამოვაღწიე დროზე