0

გადმოგირეკავ

სატელეფონო საუბრისას ადამიანის თავიდან მოშორების ზრდილობიანი ფორმა.
აღნიშნული სიტყვა გულისხმობს, რომ მოსაუბრე თავს არიდებს საუბარს და არ გამოჩნდება არაუმეტეს განუსაზღვრელი ვადისა.

- შეგიძლია სურათები გადმომიგზავნო?
- ცოტა ხანში გადმოგირეკავ